Заява на складання акту про залиття подається виключно в письмовій формі фахівцю по роботі з населенням сервісного центру.Зміст заяви на складання акту про залиття:

  • ПІБ заявника;

  • адреса заявника;

  • контактний телефон заявника;

  • причина необхідності складання акту про залиття (вказується про залиття або підтоплення приміщення).

Відповідно до вимог чинного законодавства представник ТОВ "ФОРЕКС ПЛЮС"  здійснює вихід на об’єкт для складання акту про залиття протягом 3-х днів з моменту отримання відповідної заяви від споживача.Час складання акту про залиття встановлює представник ТОВ "ФОРЕКС ПЛЮС". Зважаючи на це, заявник (або будь-який його представник) має перебувати на об’єкті, щодо якого складається акт про залиття.Акт про залиття складається в 2-х екземплярах (один для підприємства, другий для заявника) та скріплюється їх підписами. Свій екземпляр акту про залиття з мокрою печаткою сервісного центру заявник у зручний для нього час самостійно забирає в сервісному центрі, до якого була подана заява на складання акту про залиття.