Будинковий комітет - це орган самоорганізації населення (ОСН), створений, відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", на території багатоквартирного будинку.

Будинковий комітет - це специфічний орган влади, який представляє інтереси всіх мешканців, які проживають в будинку, але не має повноважень управляти будинком, як ОСББ, а може лише контролювати якість житлово-комунальних послуг, а також виконувати деякі інші адміністративні функції. Будинковий комітет може бути як повноцінною юридичною особою, так і легалізованим шляхом повідомлення.

Ініціювати створення ОСН можуть лише збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, тобто жителі, які зареєстровані за відповідним місцем проживання, досягли 18-ти років і не визнані судом недієздатними.

    Для створення будинкового комітету обов’язково потрібно:

 

  1. Вибрати ініціативну групу. Для цього необхідно провести  збори всіх дієздатних мешканців будинку старше 18 років. Обов’язково присутніми повинні бути не менше половини з них. Складіть протокол зборів, вкажіть найменування будинкового комітету, основні направлення діяльності, територію діяльності, кількість учасників. За допомогою відкритого голосування виберіть ініціативну групу, яка буде являтися представником в місцевій раді для проходження етапу створення.
  2. Отримайте дозвіл на створення будинкового комітету. Для цього ініціативна група повинна подати в міську раду наступні документи: протокол зборів, заяву про створення будинкового комітету, перелік учасників комітету з вказаними всіма необхідними особистими даними. Міська рада прийме рішення про дозвіл чи заборону на створення будинкового комітету і видасть відповідний документ.
  3. Після отримання рішення виконавчого комітету про надання дозволу про створення будинкового комітету з набуттям статусу юридичної особи необхідно провести другі збори та прийняти Положення про будинковий комітетяким ви будите керуватися  у своїй діяльності. Вкажіть в ньому найменування та адресу комітету, направлення діяльності, територію діяльності, права та обов’язки членів, термін діяльності будинкового комітету, порядок звітності та інші питання. Виберіть голову будинкового комітету, його замісника, секретаря та інших членів.
  4. Проведення легалізації будинкового комітету. Це можливо зробити або простим повідомленням виконавчого комітету про створення будинкового комітету в письмовому вигляді, або шляхом реєстрації. В другому випадку ваш будинковий комітет набуває статусу юридичної особи. Щоб це відбулося, виберіть уповноважену особу, яка буде подавати документи з проханням про реєстрацію комітету до виконавчого комітету Сумської міської ради. Представлені документи розглядаються  в структурних підрозділах Сумського виконкому, готується відповідний проект виконавчого комітету про легалізацію органу самоорганізації населення.
Повноваження будинкових комітетів. Стаття 14 Закону України "Про органи самоорганізації населення" дає можливість ОСН користуватися власними і делегованими повноваженнями, з яких головними для реалізації в житлово-комунальній сфері є такі:
  • представляти разом із депутатами інтереси жителів у відповідній місцевій раді і її органах, місцевих органах виконавчої влади;
  • вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та до проектів місцевих бюджетів;
  • здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг, які надаються громадянам у будинках, розташованих на території діяльності ОСН, а також контроль за якістю проведених у цих будинках ремонтних робіт;
  • організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, з озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, площ, парків, в обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
  • розглядати звернення громадян і проводити їхній прийом.
Контроль роботи підприємства по обслуговуванню житла. На практиці орган самоорганізації населення може щомісячно підписувати з підприємством з обслуговування житла акти про виконання робіт з утримання будинку, на підставі яких визначається факт виконання та обсяги конкретних робіт і відповідно проводяться нарахування (перерахунок) мешканцям. Для реалізації такого контролю ініціативній групі мешканців необхідно здійснити наступні дії: надати до підприємства по обслуговуванню житла заяву про намір здійснювати такий контроль та документи про легалізацію будинкового комітету. Щоб дізнатися об’єм та термін запланованих ремонтних робіт, необхідно письмово звернутися до підприємства по обслуговуванню житла з запитом про те, коли планується проведення таких робіт, які саме роботи заплановані та на яку суму. У відповідності з письмовим запитом голові будинкового комітету надаються плани поточного ремонту та графіки проведення робіт згідно складовим тарифу, затвердженого по будинку. Контроль за виконанням робіт здійснюється  головою будинкового комітету та представником виконавця робіт згідно з підписаним актом виконаних робіт.