Відповідно до статті 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - це самостійна юридична особа, яка може бути створена в окремому будинку будь-якої форми власності власниками жилих та нежилих приміщень задля сприяння використанню їхнього власного майна та належного управління, утримання і використання спільного неподільного та загального майна. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання.

ОСББ має на меті залучення громадян не тільки до участі у вирішенні питань впорядкування будинків та прибудинкової території, встановлення добросусідських відносин, а й повне самообслуговування та самофінансування житла. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно розраховує розміри внесків членами ОСББ на утримання будинку та прибудинкової території, здійснює контроль за надходженням платежів мешканців за надані житлово-комунальні послуги у конкретному будинку, черговість проведення поточних і капітальних ремонтів, можливість самостійно обрати підрядників для їх виконання, здійснювати контроль над якістю виконання робіт і надання послуг, а також за раціональним використанням цих коштів.

 

Власникам квартир насамперед потрібно створити ініціативну групу (трьох чоловік вистачить цілком). На початковому етапі фахівці рекомендують прорахувати економічну доцільність створення ОСББ, склавши кошторис утримання будинку. Для цього знадобиться провести попередню оцінку технічного стану будинку. Після цього можна готувати проекти документів. У першу чергу, це статут майбутнього об'єднання (можна скористатися типовим статутом ОСББ). Потім потрібно назначити дату і місце проведення установчих зборів. Пам'ятайте, що кожен співвласник повинен бути офіційно проінформований про це не пізніше ніж за 14 календарнихднів.

Збори правомочні, якщо на них присутні більше двох третин власників всіх житлових і не житлових приміщень. Якщо за створення ОСББ проголосує більше половини присутніх на зборах, за результатами проведених зборів оформляється протокол, підписаний головою та секретарем.

Для реєстрації в управлінні держреєстрації міської ради слід підготувати пакет необхідних документів. В першу чергу це два нотаріальнозавірених оригінали, прошиті і завізовані головою установчих зборів статуту ОСББ, оригінал протоколу установчих зборів та оригінал додатка до протоколу. Отримавши всі ці документи, держреєстратор вносить відомості про об'єднання до Єдиного держреєструюридичних та фізичнихосіб-підприємців. Протягом трьох робочих днів має бути оформлено свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, засвідчені реєстраційні картки і статут ОСББ. Залишається лише отримати довідку з Держуправління статистики,  зареєструватися в податковій, виготовити печатку і штамп, зареєструватисвоє ОСББ в Пенсійному фонді, відкрити банківський рахунок і внести об'єднання до реєстру не прибуткових організацій.

Наступним етапом може бути проведення загальних зборів щодо визначання балансоутримувача, де вирішується питання про прийняття житлового комплексу на баланс об'єднання; залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору).  Для цього ОСББ складає заяву на ім'я міського голови з наданням відповідного пакета документів, затвердженого Постановою КМУ від 11.10.02 № 1521,  а саме:

 • Протокол зборів членів ОСББ про вирішення питання прийняття на баланс житлового комплексу або йогочастини;

 • Перелік власників квартир житлового комплексу з зазначенням приватизованих і викуплених квартир;

 • Статут ОСББ:

 • Свідоцтво про реєстрацію ОСББ.

Вразі прийняття міською радою рішення про надання згоди на передачу житлового комплексу або його частини з балансу колишнього балансоутримувача на баланс ОСББ комісія на чолі з представником приймаючої сторони визначає технічний стан житлового комплексу і складає акт приймання-передачі. Передача житлового комплексу або його частини з баланса на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документацією у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від ОСББ.

Кожній стороні надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії. Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс являється дата підписання акта.

У відповідності достатті 24 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.

Переваги створення ОСББ:

 1. Самостійно розраховувати та встановлювати розміри експлуатаційних внесків на утримання та експлуатацію житлового фонду;

 2. Можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні;

 3. Контроль за якістю житлово-комунальних послуг;

 4. Зростання кількості сумлінних платників;

 5. Раціональне використання загальних площ користування, нежитлових приміщень;

 6. Право отримати у власність прибудинкову територію;

 7. Можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання, поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання у них;

 8. Залучити кошти міського та державного бюджетів для проведення ремонту Вашого будинку;

 9. ОСББ може взагалі не здійснювати ніякої господарської діяльності, а використовувати свій юридичний статус для захисту житлових прав мешканців будинку.